Elektrostrojarska škola Varaždin

Škola za nove tehnologije

Member Area
Telefonski imenik
PDF Ispis E-mail
IME KORISNIKA

TEL. BROJ

SOBA

Ravnatelj - Igor Kos, dipl.inf.

042/313-455

A45

Referent za adm. posl. (centrala) - Mirjana Liber

042/313-491

A44

Fax škola

042/311-626

A44

Tajnik - Radek Perši

042/492-360

A25

Psiholog - Ratko Kovačić

042/492-370

A23

Pedagoginja - Nevena Šanjek

042/200-914

A24

Voditelj nastave - Božidar Željezić

042/313-498

A26
Koordinator državne mature - Miroslav Smuđ

042/313-498

A27

Obrazovanje odraslih - Zoran Busija

042/201-121

A55

Referent za zaštitu - Darko Vukalović

042/492-366

A05

Centar za nove tehnologije - Zoran Busija

042/201-120

A54

Matica Carnet

042/492-372

A53

ELS-PRO

042/201-100

D05

Knjižnica i čitaonica

042/492-371

A 29

Računovodstvo - Verica Borovec

042/492-363

A25

Školska papirnica

042/492-365

Školska radionica - Goran Busija

042/492-366

A05

Školski restoran - Oliver Grabar

042/313-341

Grafička radionica - Josip Zdelar

042/492-367

A11

Zbornica mala

042/492-364

A22

Zbornica velika

042/313-287

A21
 


Anketa

Kako ste saznali informacije o našoj školi na temelju kojih ste se odlučili upisati?