Autoelektričar (JMO - trogodišnji)

AUTOELEKTRIČAR

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnoga dijela (programa naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi su i radni zadaci autoelektričara:

 - održavanje i popravak električnih instalacija na vozilima

 - zamjena i popravak električnih/elektroničkih uređaja u automobilu

 - popravak i kontrola automobilske rasvjete

 - izmjena i održavanje uređaja za paljenje

 - ugradnja audiouređaja i videouređaja u automobil

 - ugradnja alarmnih uređaja te uređaja za satelitsko navođenje.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu. Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada

 

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti ovdje.


Galerija slika

Autoelektričar
images/smjerovi/Autoelektricar
Autoelektričar
images/smjerovi/Autoelektricar
Autoelektričar
images/smjerovi/Autoelektricar


Promo film


 

Zadnji puta mijenjano Petak, 03 Svibanj 2019 18:48

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.