Elektroinstalater (JMO - trogodišnji)

ELEKTROINSTALATER

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnoga dijela (programa naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu Obrtničke komore.

Poslovi su i radni zadaci elektroinstalatera sljedeći:

- postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije

- postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija

- postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda te postrojenja za izjednačavanje potencijala.

Elektroinstalater je deficitarno zanimanje u elektrotehničkoj struci i svi se učenici nakon školovanja relativno lako zapošljavaju. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci elektroinstalateri mogu polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

 

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti ovdje.


Galerija slika

Elektroinstalater
images/smjerovi/Elektroinstalater
Elektroinstalater
images/smjerovi/Elektroinstalater
Elektroinstalater
images/smjerovi/Elektroinstalater
Elektroinstalater
images/smjerovi/Elektroinstalater
Elektroinstalater
images/smjerovi/Elektroinstalater
Elektroinstalater
images/smjerovi/Elektroinstalater


Zadnji puta mijenjano Srijeda, 01 Svibanj 2019 08:20

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.