Elektromehaničar (JMO - trogodišnji)

ELEKTROMEHANIČAR

Program zanimanja elektromehaničar sastoji se od općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnoga dijela (programa naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi su i radni zadaci elektromehaničara sljedeći:

- održavanje, popravljanje, montiranje i demontiranje električnih strojeva

- montiranje i servisiranje kućanskih uređaja te klima-uređaja

- montiranje i servisiranje industrijskih rashladnih uređaja

- rad na sastavljanju, montiranju i održavanju niskonaponskih razvodnih uređaja.

Program zanimanja elektromehaničar srodan je programu zanimanja elektroinstalater.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu. Elektromehaničari mogu nakon tri godine radnoga iskustva u struci polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Također postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

 

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti ovdje.


Galerija slika

Elektromehaničar
images/smjerovi/Elektromehanicar
Elektromehaničar
images/smjerovi/Elektromehanicar
Elektromehaničar
images/smjerovi/Elektromehanicar
Elektromehaničar
images/smjerovi/Elektromehanicar
Elektromehaničar
images/smjerovi/Elektromehanicar
Elektromehaničar
images/smjerovi/Elektromehanicar


Zadnji puta mijenjano Srijeda, 01 Svibanj 2019 08:20

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.