Grafički tehničar dorade i tiska

GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE I TISKA

Grafički tehničar dorade

Program zanimanja omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (na višoj razini) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima za grafiku i dizajn. Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja upoznaju sve faze tehnološkog procesa izrade grafičkog proizvoda, od pripreme (uče i rade na grafičkom oblikovanju i osmišljavanju pojedinih grafičkih proizvoda – letaka, kutija, etiketa, knjiga, brošura u različitim grafičkim aplikacijama), tiska (uče i rade na najmodernijim tiskarskim strojevima) i dorade (uče i rade na završnim procesima izrade grafičkoga proizvoda).

Poseban je naglasak na fazi dorade (završnoj fazi) u kojoj grafički proizvodi dobivaju svoj konačni oblik. Učenici će detaljno učiti o tehnološkim operacijama rezanja, savijanja, sabiranja, šivanja i lijepljenja. Upoznat će sve vrste uveza od jednostavnih do složenih (knjiga), proces izrade kartonske ambalaže te doradne operacije koje se izvode na tiskarskim strojevima (žlijebljenje, izrezivanje, narezivanje, perforiranje). Pritom će osim znanja stjecati i psihomotoričke i organizacijske sposobnosti koje se zahtijevaju od grafičkih tehničara. Učenici u četvrtoj godini školovanja imaju mogućnost biranja dijela stručnih predmeta kao izbornih programa.


Grafički tehničar tiska

Program zanimanja omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (na višoj razini) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima za grafiku i dizajn.

Tisak je osnovna proizvodna faza u grafičkoj industriji, a umnožavanje u neograničenom broju kopija bit je grafičke tehnologije. Grafički tehničar tiska u više će primjeraka otisnuti pojedine tiskanice, koristeći se pritom, ovisno o tehnici tiska, različitim strojevima kao što su sitotisak, offset, bakrotisak, knjigotisak, tampontisak, fleksotisak, digitalni tisak i dr. Grafičar tehničar tiska osposobljava se za rad u osnovnoj fazi grafičke proizvodnje, odnosno za rad na tiskarskim strojevima. Upoznaje tehnike tiska i njihove specifičnosti. Ovladava vještinom rukovanja strojevima za tisak, priprema i izrađuje tiskovne forme, priprema i miješa boje, kontrolira proces tiska i rad pojedinih dijelova stroja, kontrolira otisak. Poželjno je da grafički tehničari tiska razviju organizacijske sposobnosti i dobro ovladaju vještinom komuniciranja i rukovođenja.

Program se sastoji od općeobrazovnoga, stručno-teorijskog i praktičnog dijela. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom/ proizvodnjom svih vrsta grafičkih proizvoda. Zapošljavaju se i u različitim drugim industrijama gdje je potreban specijalni tisak za konkretne proizvode. Zanimanje je danas traženo na našem tržištu rada.

 

Nastavni plan i okvirni program pogledajte ovdje

Zadnji puta mijenjano Četvrtak, 12 Travanj 2018 19:57

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.