Tinejdžer danas - europski građanin sutra

U Europi se suočavamo sa sve više netrpeljivost prema ljudima koji su različiti po nacionalnosti, kulturnim navikama, invaliditetu i tako dalje. Mislimo da je to, u kombinaciji s ekonomskom krizom, opasan trend. Cilj našeg projekta je povećati toleranciju proširivanjem perspektive naših mladih, osvijestiti tinejdžere, ali što je najvažnije, otkriti koliko smo slični, koristeći školske predmete kao zajedničku poveznicu.

Nastavnici različitih predmeta će ostvarivati cilj projekta zajedno, u timu. To će nam dati priliku da postignemo svoj cilj, a to je da učenici postanu europski građani budućnosti. Projekt poput našeg integrira sve školske predmete prirodno, što znači da će svi uključeni učenici i nastavnici učiti i rasti kao europski građani. No, najvažnije je da ćemo imati priliku pokazati u našim mobilnosti da život u drugim partnerskim zemljama nije uopće toliko drugačiji od našeg.

Svi projektni partneri su se susreli ranije zahvaljujući različitim sponzoriranim programima, a prošle godine tijekom gostovanja na Cipru bila nam je preporučena ciparska škola. Zajednička poveznica između nas je u tome što su škole poduzetne i kooperativne. Cipar i Hrvatska su surađivali na prethodnim projektima. Švedska i Francuska su se sastale u tri navrata (trening / pripremni posjet i posjet tijekom školskog putovanja). Vjerujemo da je ova mješavina škola predstavlja Europu na dobar način. Snaga između zemalja i škola su njihove razlike, ali i sličnosti. Socijalno-ekonomska područja su manje-više ista.

Zadnji puta mijenjano Nedjelja, 20 Rujan 2015 20:22

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.