Projekti Europske unije u Elektrostrojarskoj školi Varaždin

Nova znanja, vještine, kompetencije, stručno usavršavanje, razmjena učenika i profesora, upoznavanje europskih gradova, financijska sredstva za opremanje škole.
U Elektrostrojarskoj školi Varaždin trenutno se provodi šest projekata. Škola je dosada provela čak 36 uspješna projekta Europske unije! Predstavljamo vam najnovije!


Kako organizirati kvalitetnu nastavu u izvanrednim situacijama – razmjena dobre prakse europskih srednjih strukovnih škola

Projekti Europske unije

Na poziv međunarodne organizacije INNOTECS, Elektrostrojarska škola Varaždin sudjelovala je na virtualnoj konferenciji razmjene iskustava dobre prakse u nastavi srednjih strukovnih škola nakon proglašenja epidemije uzrokovane virusom COVID-19 dana 30.9.2020. godine.

Krajem ožujka ove godine zatvorene su sve škole u Hrvatskoj, te je kompletna nastava preseljena na virtualne platforme. Nakon kratke pripreme, nastavnici Elektrostrojarske škole cijelu su nastavu organizirali u virtualnom okružju. Potrebno je spomenuti da je gotovo petina nastavnika i prije koristila ovaj način rada s učenicima. Gotovo svakodnevnom komunikacijom s učenicima, roditeljima i nastavnicima nastojalo se unaprijediti ovaj sustav kako bi se nastava kvalitetom najbolje približila onoj u učionicama.

Primijenjene ankete su pokazale da je u početku bilo određenih nesnalaženja ponajviše u smjeru da su učenici dobivali previše materijala, a da su nastavnici dnevno radili i puno više od osam sati da bi materijali u virtualnim učionicama bili kvalitetni. Osim toga, pokazalo se i da opremljenost i pristup internetu nije univerzalna pojava, te su nekim učenicima posuđena školska računala.

Dobra strane bile su da su učenici bolje upravljali svojim vremenom, učenici koji su možda manje primjetni u razredu, sada su „isplivali“ kao izvrsni u svom domaćem okruženju. Svakako valja spomenuti da su lanjske školske godine maturanti Elektrostrojarske škole postigli najbolji rezultat od kada se primjenjuje državna matura. Bez obzira što je sada nastava u školi organizirana na hibridni način, i dalje se u virtualnim učionicama objavljuju nastavni materijali kao podsjetnici ili za slučaj izostanaka ili samoizolacije učenika.

S obzirom da su praktična nastava i vježbe nuždan i neizostavan dio strukovnog obrazovanja, čim su se za to stvorili uvjeti, učenici su bili poslani kod svojih poslodavaca na praksu, kao i u školske radionice, a vježbe su se održavale uz poštivanje svih preporuka. Tako se u školi nastoji raditi i danas.

Valja spomenuti da su djelatnici Elektrostrojarske škole i tijekom najveće epidemije kreirali, unaprijedili i proizveli velik broj vizira koji su podijeljeni velikom broju ustanova koji pružaju javne usluge.

Iskustva partnera u EU – Finske, Italije, Njemačke i Portugala slična su našima uz veće ili manje razlike i uz veću ili manju autonomiju u kreiranju nastavnog procesa. Partneri iz EU prepoznali su Elektrostrojarsku školu kao relevantnog partnera koji može podijeliti s njima svoja iskustva dobre prakse.

Ravnatelj Igor Kos i školski psiholog Ratko Kovačić prikazali su rad i organizaciju škole na virtualnoj konferenciji te otvorili put školi, njezinim učenicima i nastavnicima za sudjelovanje u ostalim europskim projektima koji se i dalje provode, mada ovaj puta sve više putem digitalnih platformi.

Projekti EU u Elektrostrojarskoj školi
images/vijesti/Projekti-EU-2020
Projekti EU u Elektrostrojarskoj školi
images/vijesti/Projekti-EU-2020


 

NIZOZEMSKA, GOUDA: STRENGTH BASED COACHING

Nizozemska Gouda 

Od 12. do 14. ožujka 2017. Tanja Tesla Hrain, dipl. ing. elektrotehnike i Sanja Đolonga, prof. njemačkoga jezika sudjelovale su na seminaru Strength based coaching u gradu Goudi u Nizozemskoj u okviru projekta ERASMUS + K1 Unapređenje standarda nastavne/izvannastavne prakse i didaktičko-metodičkih pristupa u radu s darovitim i talentiranim učenicima u skladu s europskom dobrom praksom.

Cilj je seminara bio razviti kompetencije komunikacijskih vještina, individualno i radom u skupini. Skupina s kojom se radilo bila je sastavljena od deset osoba iz Italije, Finske, Mađarske, Irske i Hrvatske. Bili su to ljudi koji se bave različitim poslovima, iz organizacija za promicanje svijesti, stručnjaci koji se bave socijalnim radom, suradnici za projekte u tvrtkama i profesori različitih predmeta.

Na samom se početku rada skupina upoznala s predavačem, gospodinom Yvorom Broerom.

Istraživale su se jake strane svakoga pojedinca, njihova iskustva, primjeri uspjeha i rješavanja problema iz prošlosti kako bi se razvile i poboljšale komunikacijske vještine. Polaznici su uvježbavali vještine započinjanja razgovora, postavljanja otvorenih pitanja, ponavljanja i rezimiranja rečenog. Propitivala su se područja akcije, osjećaja i razmišljanja.

Sudionici su u radionicama, u kojima je svaki član imao određenu ulogu, uvježbavali razgovor za postizanje uspjeha tako da su rješavali konkretne problemske situacije i proučavali iznimke koje dovode do uspjeha.

Budući da su vještine vođenja razgovora izuzetno važne za postizanje uspjeha, seminar je bio vrlo koristan.


 

VARAŽDIN-PORTUGAL: GET PROFESSIONAL SKILLS

PortugalPortugal 

Elektrostrojarska škola iz Varaždina bila je od 15. veljače do 2. ožujka 2017. godine domaćin učenicima iz Portugala. Učenici iz Portugala došli su na nastavu i praksu u sklopu Erasmus + projekta pod nazivom Get professional skills. Stiglo je 12 učenika iz Srednje strukovne škole Escola Proffisional CIOR iz grada Vila Nova de Famalicao, u dobi od 15 i 16 godina u pratnji jednog nastavnika. U središtu je njihova zanimanja bilo područje mehatronike i elektrotehnike. Zbog toga su odabrani predmeti i radionice na kojima su portugalski učenici sudjelovali zajedno s učenicima iz Elektrostrojarske škole kako bi stekli nova znanja i iskustva. Za njih je organizirana nastava na engleskom jeziku iz općeobrazovnih i stručnih predmeta: Engleskog jezika, Fizike, Kemije, Izrade web stranica za male uređaje, Radioničkih vježbi, Automatizacije procesnih postrojenja, Vođenja procesa računalom, Numerički upravljanih strojeva, PLC vježbi i Obnovljivih izvora energije, a nastavu su organizirali i proveli profesori stručnih predmeta Mario Abraham, Dragutin Hrastić, Krunoslav Grudiček, Željka Kezele, Zoran Busija, Ivana Kuča, Denis Barčot. S učenicima iz Portugala radili su i školski psiholog Ratko Kovačić te školski pedagog Boris Rutić.

U slobodno vrijeme učenici iz Portugala bili su u obilasku Varaždina, posjetili su Trakošćan i Zagreb. Posjetili su tvrtku Ducati komponenti u Ludbregu kao primjer uspješne tvrtke koja zapošljava stručnjake njihove struke. Zajedno s učenicima Elektrostrojarske škole družili su se i na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture igrajući omiljeni sport – nogomet. Pred kraj druženja s učenicima iz Portugala učenici Prve školske televizije snimili su emisiju u školskom studiju tako da su gosti sa sobom u Portugal osim novih znanja ponijeli fotografije i snimke svojega boravka u Varaždinu.


 

STOCKTON ON TEES, VELIKA BRITANIJA: STARTUP ECO TRAINING FIRMS

UK Stockton 

Nastavnici Elektrostrojarske škole Varaždin sudjelovali su na drugom sastanku u sklopu međunarodnog Erasmus + projekta. Sastanak je održan 13.-17. ožujka 2017. u gradu Stockton on Tees u pokrajini North Yorkshire u Velikoj Britaniji, a sudjelovali su nastavnici iz šest različitih zemalja. Domaćin sastanka bio je Stockton Sixth Form College u kojem su za sudionike sastanka pripremljene radionice na temu ekološkog poduzetništva i vođenja vježbeničkih tvrtki. Naša škola predstavljena je idejama koje su za vježbeničke tvrtke osmislili naši učenici, a odnosile su se na korištenje obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu. Osim radionica sudionici su posjetili obližnje gradove u regiji - Darlington, Stockton, Richmond, Yarm, Durham i Middlesbrough te upoznali njihovu bogatu povijest i ljepotu krajolika. Sljedeći sastanak održat će se od 01. do 05. svibnja 2017. u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu. Uz naše učenike i nastavnike sudjelovat će nastavnici i učenici iz Velike Britanije, Rumunjske, Italije, Grčke i Turske. Teme radionica koje ćemo pripremiti za njih bit će poslovni plan i rad u vježbeničkim tvrtkama kojima je glavni cilj očuvanje okoliša i održivi razvoj.


 

PIREJ, GRČKA: ECVET FOR WORK-BASED LEARNING, IDEC S.A.

Grčka Pirej 

U razdoblju od 6. do 10. ožujka 2017. godine održani su seminari i radionice u organizaciji tvrtke IDEC S.A. iz Pireja u Grčkoj. Na seminaru su sudjelovali Krunoslav Grudiček i Dubravko Tomasović iz Elektrostrojarske škole (Varaždin, Hrvatska, http://www.ess.hr), Minerva Garcias i Natassa Kazatzidou kao voditeljice seminara iz tvrtke IDEC (Pirej, Grčka, http://www.idec.gr), Teresa Santos, Andre Fonseca i Ines Silva iz partnerske škole FORAVE (Lousad, Portugal, http://www.forave.pt), Isabel Arechaga i Jose Antonio Soto iz Fondo Formacion Euskadi (Baskija-Španjolska, http://www.ffeuskadi.net) te Konstantinos Kiousis iz škole IEK DELTA (Atena, Grčka, http://www.delta-iek.gr).

Nakon uvodnog upoznavanja partnerske organizacije prezentirale su svoje ustanove, iskustva u EU projektima i svoja očekivanja od projekta. Također je svaka organizacija prezentirala kvalifikacije (stručna zanimanja za koja se školuju učenici) za koje se ovim projektom predviđa transnacionalno izvođenje praktične nastave u skladu sa ciljevima EU mobilnosti.

Voditeljica seminara prezentirala je ciljeve radionica: upoznavanje S ECVET sustavom, usuglašavanje ishoda učenja za navedene kvalifikacije i upoznavanje s načinom izrade potrebnih dokumenata i ugovora ("Memorandum Of Understanding" i "Learning Agreement") Izloženi su i primjeri dobre prakse u sličnim prijašnjim EU projektima.

Partneri iz Hrvatske i Portugala opisali su ishode učenja u terminima znanja, vještina i kompetencija, razvoja modula nastavne jedinice, načina izvođenja, detaljnih kriterija i metoda, a identificirane su sličnosti nastavnih jedinica praktičnog dijela obrazovanja za mobilnost te se omogućilo dovršavanje dokumenta O1. Kao zajednička nastavna jedinica odabrani su PLC-ovi (programabilni logički kontroleri) koji su na raspolaganju i učenicima iz Hrvatske i iz Portugala pa je mobilnost praktičnog dijela obrazovanja time moguća. Voditeljica seminara nadzirala je opisivanje ishoda učenja, znanja, vještina i kompetencija kako bi bili usklađeni s ECVET pravilima i praksom. Partneri iz Portugala i Hrvatske odlučili su se za praktičnu nastavu od 60 sati koja će biti održana u tvrtkama s kojima već postoji suradnja za praktičnu izobrazbu učenika pod vodstvom tutora i u školskom laboratoriju pod vodstvom nastavnika.

Rezultati su spremljeni na zajedničkom virtualnom prostoru za pohranu, a zatim su sudionici, podijeljeni u skupine, krenuli u izradu nacrta Priručnika za nastavnike, Priručnika za poslodavca i Priručnika za učenike. Voditeljica seminara upoznala je sudionike s primjerima i zahtjevima koji se stavljaju pred izradu takvih priručnika. Sudionici iz Portugala i Hrvatske izradili su nacrt Priručnika za nastavnike, Priručnik za poslodavce, a Priručnik za učenike izrađivali su sudionici iz Španjolske i Grčke. Rezultati su također spremljeni na zajedničkom virtualnom prostoru za pohranu.

Voditeljica seminara je također pokazala načine priznavanja edukacije u skladu s ECVET metodologijom i praktična iskustva s pilotiranja razmjene učenika i studenata.

Posebno valja istaknuti upoznavanje s dvama bitnim dokumentima koji su ujedno i aneksi Priručnika, a to su Memorandum o razumijevanju (Memorandum of Understanding) i Ugovor o naukovanju (Learning Agreement).

Domaćini su za sudionike seminara organizirali poslijepodnevni turistički posjet Akropoli te dvije zajedničke večere.


 

KÖLN, NJEMAČKA: HOW TO USE THE WORK - BASED LEARNING TOOLKIT

Koln 

Od 27. do 28. ožujka 2017. godine na seminaru za strukovno obrazovanje How to use the work-based learning toolkit u Kölnu sudjelovao je stručni suradnik Elektrostrojarske škole Ratko Kovačić. U međunarodnom dvodnevnom seminaru u organizaciji i uz potporu njemačke agencije za EU programe i naše Agencije za mobilnost i EU programe 28 sudionika iz više zemalja upoznalo se s internetskom platformom www.wbl.toolkit.eu te učilo kako koristiti ovaj alat. Uz rješavanje zadataka i rad u skupinama sudionici su svladavali vještine korištenja ovog alata. Sama platforma predstavlja niz korisnih alata pomoću kojih se mogu pretraživati različiti završeni EU projekti iz područja strukovnog obrazovanja koji su povezani s učenjem temeljenim na radu (stručnoj praksi). Svi projekti odnose se na praktično učenje u realnim radnim uvjetima.

Velika je prednost i dobrobit za Elektrostrojarsku školu uspostavljanje novih kontakata i razmjena iskustava s uključenim stručnjacima. Na seminaru su bili i kolege iz škola koje su usporedive s ESŠ-om te se planira nastavak suradnje s njima razmjenom učenika i KA2 projektima (Mađarska, Poljska, Estonija). Na poslovnoj društvenoj mreži formirana je i zatvorena skupina polaznika seminara za nastavak zajedničkih aktivnosti.

Ova će platforma pomoći u provođenju aktualnog EU projekta iz područja strukovnog obrazovanja – ECWORK i za buduće planiranje međunarodne prakse učenika škole.

Seminari ove vrste omogućavaju uspostavljanje novih kontakata, stjecanje novih spoznaja te su vrlo korisni za školu.

Zadnji puta mijenjano Ponedjeljak, 12 Listopad 2020 12:58

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.