Upute za održavanje nastave

Četvrtak, 14 Svibanj 2020 22:37

Objavljene su Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama i Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu.

Dopunski rad

Petak, 21 Lipanj 2019 11:54

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.